OM
Atle Johansen

Livscoach, pappa, terapeut, inspiratör & entreprenör

Mina föreläsningar är en fantastisk resa där jag förmedlar konkreta nycklar för framgång och lycka i våra relationer på hemmaplan och på jobbet. Vikten av goda historier och att få skratta ingår i min må bra filosofi. Föreläsningarna och utbildningarna är baserade på en tvärvetenskaplig grund och är en dynamisk processinriktad metod för att skapa medvetenhet. Dessa är väl dokumenterade och har visat konkreta resultat och bestående effekter.

Olika teman på föreläsningar:
  • Tillsammans mot målet
  • Varför går vi till jobbet?
  • Destination Framtiden - chefs-/ledarkurs

För att sammanfatta åren som gått vill jag inledningsvis passa på att ge ett varmt tack till var och en som jag varit ute och mött, föreläst för och samarbetat med. 10 år har gått i lyckans och skrattens tecken. Jag har haft privilegiet att få möta över 250 000 anställda inom offentlig sektor och näringsliv. Jag har också blivit utsedd till årets inspiratör 2012 och mina utvärderingar från kunder låg i genomsnitt på 4,8. HIGH TEN!! Det är klart man känner sig ödmjuk och att det finns ett enormt behov av det jag förmedlar, som glädje, lycka, bekräftelse och kunskap. Att folk är så nöjda med det jag förmedlar tyder på att det finns ett stort behov av beröm, bekräftelse och uppskattning. Att känna lust, glädje och stolthet i för vårat yrke och med varandra skapar en arbetsplats där glädjen styr. Samhörigheten på arbetsplatsen där vi ingår i ett tydligt sammanhang gör att vi upplever en vi-känsla. Var och en känner sig värderad, synliggjord och uppskattad för sin kunskap, sin arbetsinsats och sin person. Vi mår helt enkelt gött på jobbet! Det är min ledstjärna när jag åker ut och inspirerar och utbildar.